Sections

Publications

Our Faculty members are frequent contributors to world-renowned journals and serve on editorial boards of top IS, OR and Statistics academic journals.

Show Filter
Operations Management
Federgruen, Awi; Liu, Zhe; Lu, Lijian
Production and Operations Management, 2022, p. 1-17
Operations Management
Wang, Shixin; Wang, Xuan; Zhang, Jiawei
Manufacturing & Service Operations Management, v. 24, (1), 2022, p. 632-646
Operations Management
Li, Xi; Li, Yanzhi; Chen, Ying Ju
Manufacturing and Service Operations Management, v. 24, (1), 2022, p. 77-90
Operations Management

Supplier Audit Information Sharing and Responsible Sourcing

Ha, Albert Yiu Cheung; Tong, Shilu; Wang, Yunjie
Management Science, Forthcoming
Operations Management
Yi, Zelong; Yu, Man; Cheung, Ki Ling
Manufacturing & Service Operations Management, v. 24, (1), 2022, p. 159-178
Operations Management
Guan, Xu; Huang, Song; Chen, Ying Ju
Omega, v. 108, 2022, article number 102564
Operations Management
Wang, Yunjie; Ha, Albert Yiu Cheung; Tong, Shilu
Manufacturing & Service Operations Management, v. 24, (3), 2022, article number 42, p. 1698-1713
Operations Management
Hsiao, Lu; Chen, Ying Ju; Xiong, Hui; Liu, Haoyu
Omega, v. 109, 2022, article number 102590
Operations Management
Lyu, Guodong; Chou, Mabel C.; Teo, Chung-Piaw; Zheng, Zhichao; Zhong, Yuanguang
Operations Research, v. 70, (2), 2022, p. 729-747
Operations Management
Chen, Kanglin; Wang, Xin; Niu, Baozhuang; Chen, Ying-Ju
Production and Operations Management, 2022